Klub Horyzont

Pamiętamy..

 

 

 

    W obchodach 25-lecia Klubu Horyzont wzięli udział:                                          Poseł RP. Elżbieta Zielińska   Burmistrz Gminy Biecz Mirosław Wędrychowicz, Wicestarosta Stanisław Kaszyk , ks. Dziekan Janusz Kurasz,  Przedstawiciele Klubów Abstynenckich,  Terapeuci  oraz zaproszeni goście.

Głównym motywem pracy Klubu  Abstynenta Horyzont i  zarządu jest pomaganie ludziom uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom to zasługa,  i pasja wielu trzeźwiejących ludzi, którzy przez lata poświęcali swój czas i energię, udowadniając, że życie bez alkoholu nie musi być samotne, nudne i nie musi być pozbawione optymizmu, radości czy też zadowolenia.

1997r.Pełnomocnik do SRPA Roman Figura  ogłosił zebranie założycielskie

Założyciele szybko zaczęli działać wyremontowano pomieszczenie zorganizowano zebranie walne na którym przegłosowano statut i powołano Zarząd Klubu o nazwie Klub Abstynenta Horyzont w Bieczu

Pierwszym prezesem utworzonego 1997 roku został Janusz Mrozek a w skład zarządu weszli:

Szary Marek

Szczepański  Andrzej

Klisiewicz Roman

Barzyk Tadeusz

G A L E R I A

 

 

 

 

Kolejny XXIV Biecki Abstynencki Rajd Samochodowo – Turystyczny im, Haliny Wędrychowicz już za nami . Jak co roku miło spędziliśmy czas z przyjaciółmi. Zdjęcia do pobrania .

GALERIA

W dniach 8-10.07 2022 Klub Horyzont zorganizował wycieczkę do Wrocławia , w ramach integracji rodzin. Zwiedziliśmy również Górę Św.Anny , miejsce kultu oraz punkt krwawych walk z czasów powstań śląskich. Następnie udaliśmy się do Mosznej , gdzie z przewodnikiem zachwycaliśmy się przepięknym Pałacem , jednym z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej.

Dzięki przewodnikowi poznaliśmy piękne miasto Wrocław , z licznymi atrakcjami .

GALERIA

W każdy czwartek o godzinie 18:00 odbywają się mitingi zamknięte grupy ,,ARKA” na które serdecznie zapraszamy ( ostatni czwartek miesiąca miting otwarty dla wszystkich zainteresowanych )

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Preambuła to syntetyczny opis tożsamości osób, które włączają się do społeczności Anonimowych Alkoholików. Są to ludzie, którzy odkryli już, że mają problem z alkoholem i którzy pragną uwolnić się z tego uzależnienia. To jedyny warunek przystąpienia do wspólnoty AA. Jest to wspólnota, która programowo nie łączy się – a tym bardziej nie utożsamia się!- z żadną religią, partią polityczną, instytucją czy organizacją społeczną. W ten sposób wspólnota AA pozostaje zawsze otwarta na wszystkich ludzi, którzy pragną wyzdrowieć z alkoholizmu i chroni ich przed pokusą podjęcia polemik w jakiejkolwiek dziedzinie czy do rozmawiania o czymkolwiek innym niż o wychodzeniu z problemu alkoholowego. Uczestnictwo w grupie AA jest całkowicie dobrowolne, a każdy z uczestników decyduje jedynie o sobie i jest odpowiedzialny wyłącznie za siebie oraz za swoje zachowanie

Ten tekst, to najcenniejsze rady na życie, które może stosować każdy człowiek, pomimo tego, co go w życiu spotyka.
Dla tych, którzy znają treść „Desideraty” proponuję, przypomnieć sobie ten tekst….. Natomiast dla tych, którzy pierwszy raz zetknęli się z tym mądrym tekstem, SZCZERZE I Z CAŁEGO SERCA POLECAM , NAPRAWDĘ WARTO!!! 

 

DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci – oni też mają swą opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami.
Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa, lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie.
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jak być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twoje pragnienia: w zgiełku ulicznym, w zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny.
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

 

Formy działalności prowadzone przez klub Horyzont :

  • organizacja zabaw dla dzieci
  • organizacja zabaw karnawałowych dla członków i ich rodzin
  • organizacja rodzinnych kuligów i imprez zimowych
  • organizacja ognisk, spotkań rodzinnych i rocznicowych
  • uczestnictwo w spotkaniach trzeźwościowych (Częstochowa, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Oświęcim )
  • organizacja gier i imprez sportowych (rajd abstynencki samochodowy, tenis stołowy, strzelanie)

Pragniemy żyć w świecie ludzi, którzy dążą do najwyższego rozwoju w każdym wymiarze życia i okazują sobie wzajemny szacunek i pomoc.